Dovoz do 24h
Radi poradíme, zavolajte 047/4397722
Bezpečný nákup

TPMS senzory - snímače tlaku

X filter reset

 

   
 

Čo to je TPMS?
TPMS je skratka pre systém monitorovania tlaku v pneumatikách.
_______________________________________
 
Na ktoré vozidlá sa nariadenie EÚ o monitorovania tlaku v pneumatikách vzťahuje?
Podľa nariadenia EÚ 661/2009 musia mať systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS) všetky vozidlá, ktoré získali typové schválenie po novembri 2012, ako aj všetky nové vozidlá predané po novembri 2014. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vlastníkov starých vozidiel, čo znamená, že ak vozidlo nemalo systém sledovania tlaku, keď bolo zaevidované na použitie v cestnej premávke, nemusíte takýto systém inštalovať dodatočne.
_______________________________________
 
Aký je účel nariadenia o monitorovania tlaku v pneumatikách?
Cieľom nových právnych predpisov je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a kontrola spotreby paliva. Tlak v pneumatikách má významný vplyv na jazdné vlastnosti vozidla a životnosť pneumatík.
_______________________________________
 
Ako systém TPMS funguje?
Ako napovedá jeho názov, účelom tohto systému je sledovanie tlaku v pneumatikách, ktoré znižuje emisie vozidiel a zvyšuje bezpečnosť. Systém upozorní vodiča v prípade, že tlak v pneumatike klesne o viac ako 20 % vzhľadom na štandardnú hodnotu pre vozidlo a pneumatiku, alebo ak tlak nakoniec klesne pod 1,5 baru. To umožňuje vodičovi bezpečne včas zastaviť, aby sa zabránilo potenciálne nebezpečnej situácii.
Nariadenie EÚ priamo neurčuje, či systém TPMS má byť tzv. aktívny (samostatné tlakové snímače vnútri každej pneumatiky) alebo pasívny (na základe interpretácie správania sa systému ABS vozidla pri zmenách v rýchlosti otáčania pneumatík). Najdôležitejšie je, že systém musí spĺňať všetky požiadavky nariadenia EÚ. Rozhodnutie o tom, ktorý systém sa použije, prijmú výrobcovia vozidiel.
_______________________________________
 
Ako mám vedieť, či je moje vozidlo vybavené systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, ktorý je v súlade s nariadením EÚ?
Najjednoduchší spôsob, ako overiť existenciu systému, je skontrolovať, kedy bolo vozidlo vyrobené (pozri časť „Na ktoré vozidlá sa nariadenie EÚ o sledovania tlaku v pneumatikách vzťahuje?“). Ak sa na palubnej doske pri naštartovaní vozidla zobrazí samostatný symbol TPMS, vozidlo s najväčšou pravdepodobnosťou má systém v súlade s nariadením EÚ. Centrálna procesorová jednotka vozidla pri naštartovaní skontroluje fungovanie systému. Ak je tlak v pneumatikách v poriadku a systém funguje správne, kontrolka zhasne po uplynutí niekoľkých sekúnd po naštartovaní vozidla. Symbol TPMS na palubnej doske vyzerá takto:
_______________________________________
  
 
Budem si môcť v budúcnosti vymieňať pneumatiky sám?
Stále si môžete sezónne vymieňať pneumatiky (letné za zimné a naopak), pretože nedôjde k žiadnym zmenám v súčasnom systéme demontáže a montáže pneumatík.
 
Je však dobré vedieť, že ak vozidlo má systém monitorovania tlaku (to platí najmä pre aktívne systémy = samostatné tlakové snímače vnútri každej pneumatiky), môže kontrolka TPMS po sezónnej výmene pneumatík ostať rozsvietená. To sa môže stať, napríklad, preto, že centrálna procesorová jednotka konkrétneho modelu vozidla vyžaduje, aby nové snímače po sezónnej výmene pneumatík absolvovali proces „opakovaného učenia“ pomocou diagnostického nástroja. V takom prípade sa odporúča poradiť sa s odborníkom, aby sa zabezpečilo správne fungovanie systému sledovania tlaku.
 
Podľa dostupných informácií, väčšina nových vozidiel dokáže identifikovať nové snímače sama a centrálna procesorová jednotka automaticky vynuluje chybový stav po asi 15 až 20 minútach jazdy.
_______________________________________
 
Ako sa sleduje zhoda s nariadením?
Podľa dostupných informácií, ak je systém sledovania tlaku nie je funkčný (kontrolka TPMS na prístrojovej doske svieti), bude to predstavovať dôvod pre odmietnutie vozidlo na každoročnej technickej prehliadke.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189 
Súbory cookie nám pomáhaju pri poskytovaní naších služieb. Používením naších služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie Súhlasim